Screen Shot 2017-09-18 at 16.37.58.png
 

BORGERE I OFFENTLIGE RUM // DATA OM OPHOLD OG FÆRDEN

Seminardag 3. oktober 2017 i Dokk1, Store Sal, niveau 1

Følg med i vores til fælles google-opsamlingsdokument!

Læring, kultur, inspiration, samskabelse og demokratiske møder – biblioteket er meget mere end udlån af medier. Der er behov for faktuel viden om, hvad der sker i bibliotekets rum med henblik på optimering af brugeroplevelse, indretning, service, faciliteter og åbningstider. Seminardagen vil præsentere nye metoder til dataindsamling og -analyse om menneskers brug af biblioteker og andre rum.

PP slides fra seminardagen kan findes her.

Fotos fra Seminardagen her.

Læs mere om seminardagen her.

Tilmelding senest torsdag d. 28. september her


PROGRAM

09.30-10.00 Ankomst og morgenmad

10.00-15.00 Seminarprogram inkl. frokost og debatsession

Velkomst Marie Østergård, Chef for Bibliotekerne i Aarhus

10:10 - 11:00
SmartLibrary - nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum

I projektet SmartLibrary har vi undersøgt nye målemetoder. Seminardagen præsenterer resultaterne; værktøjer, analyser af modeller, som kombinerer forskellige kvalitative og kvantitative metoder, samt anbefalinger. Her er også bud på udfordringer i forhold til teknologi, databehandling og juridiske rammer, vi er stødt på i løbet af projektet. Foreløbig udgave blev publiceret 23. september 2017 på www.smartlibrary.dk og kommentarer og input fra seminardagen indarbejdes i beskrivelserne.
Præsentationer ved projektgruppen:   
Introduktion ppt /Lotte Duwe Nielsen, Projektleder
Tællekamera & Kvalitative metoder ppt / Sidsel Bech-Petersen, Biblioteksudvikler
PIR og GO-PRO ppt / Joachim Svendsen, Cand.scient.bibl. 
Wifi, Bluetooth ppt /Mads Lykke, Digital Redaktør
Fra data til viden ppt / Anh Minh Nguyen, BSc(B)
Smart Library - projektlæring ppt / Lotte Duwe Nielsen, projektleder
Alle PPT præsentationer af Smart Library fra projektgruppen

11:00 - 12:00
Hvad gør de andre? Hvordan ser fremtiden ud?

Aktører fra forskning, biblioteker og virksomheder:

Aktivitetsanalyse baseret på wifi og Bluetooth ppt / Jakob Langdal Jensen, Principal Cloud Architect, PhD, Alexandra Instituttet

Sammen designer vi nye veje til velfærd i Aarhus Kommune ppt / Anne Grønlund Pedersen, Innovationskonsulent, CFIA - Center for Innovation Aarhus

Mikkel Baun Kjærgaard, Associate Professor, PhD, Center for Energy Informatics, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute, SDU pdf

Borgere i offentlige rum ppt / Anton Helms, Leder af Digital Formidling, Borgernes Hus, Odense Bibliotekerne

SmartLibrary ppt / Stig Dahl-Hansen, CEO, New Nordic Engineering

12:00 - 12:45
Frokost

13:00
Fortsættelse: Hvad gør de andre? Hvordan ser fremtiden ud?

Aktører fra forskning, biblioteker og virksomheder:

Smart Library på DTU ppt / Andrew Cranfield, Teamleder, DTU Library

Wifi Positioning for Crowd management ppt / Peter Savnik, Blackbird

Hvordan bruges data fra kundetælling som beslutningsgrundlag for forretningsoptimering ppt / Torben Sørensen, Vemco Group

Bibliotekscheferne får ordet!

Jakob Lærkes, Chef for Gladsaxe Bibliotekerne &
Lars Bornæs, Chef for Silkeborg Bibliotekerne.
Ordstyrer: Marie Østergård, Chef for bibliotekerne i Aarhus
Giver Smart Library nogle brugbare metoder, som har nytteværdi for folkebibliotekerne? Hvad har I brug for af data og metoder?
Se noter i vores til fælles google-opsamlingsdokument

14:00 - Åben Mikrofon og Datasalon 2.0

Bo Fristed, CIO, ITK, Dokk1, Smart Aarhus

14:30
Persondataforordningen og det smarte bibliotek

Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, PhD, Security Lab, Alexandra Instituttet. Præsentationen kan ses her

Der er i øjeblikket mange spørgsmål og bekymring om hvad den nye persondataforordning der træder i kraft maj 2018 kommer til at betyde. Det gør sig også gældende for alle der på en eller anden måde behandler personfølsomt data og i den sammenhæng også biblioteker der har en Smart Library tilgang. Mads vil gennemgå de største udfordringer i forordningen, hvad man bør tænker over i den sammenhæng samt komme med bud på hvordan man skal forholde sig til udfordringerne.

15:00 BOBLER & UDSIGT

Afslutning med forfriskning på niveau 3 i Dokk1 med byens flotteste udsigt.

Ret til ændringer og overraskelser forbeholdes

ARRANGØRER
Dokk1/Aarhus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Statens Museum for Kunst, Smart Aarhus samt Roskilde Biblioteker og Herning Biblioteker.
Seminardagen er afsluttende temadag for SmartLibrary-projektet, som handler om evaluering af borgernes brug af nye rum i kulturinstitutioner og biblioteker.
SmartLibrary – Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Se projektbanken