Eksterne observatører

Hvad: Observationer med friske øjne

Når man forbereder sin observation, skal man huske at have øjnene med sig og prøve at se på et område med friske øjne. I SmartLibrary har vi i flere omgange også benyttet os af eksterne observatører; det vil sige observatører, som ikke er en del af det interne personale på Dokk1. Fordelen ved at bruge eksterne er, at de er endnu bedre til at se tingene med friske øjne og uden forudindtagede holdninger.

 

Hvordan finder man de friske øjne?

Vi har dels brugt eksterne konsulenter, men også praktikanter fra både internationale biblioteker og studerende, der har været hos os. Observationerne er blevet gennemført i afgrænsede områder på forskellige tidspunkter af dagen.

Der er blevet observeret på rum, brugere og aktiviteter uden at kende formål og baggrund for indretning. Det giver nye resultater og input, som vi ikke selv havde tænkt over. I vinteren 2016 havde vi eksempelvis en italiensk bibliotekar i internship. Hun lavede observationer i et område tæt på hovedindgangen på Dokk1. Området var tænkt som et sted, hvor iværksættere og andre kunne sidde og arbejde. Hendes observationer viste, at rulletrapperne, der er tæt på, støjer meget, og lyset fra vinduerne gør rummet mindre egnet til skærmarbejde. Disse faktorer var også medvirkende til, at rummet i højere grad var blevet et venterum og et gangareal for brugere, der skulle videre ind i biblioteket.

 

Erfaringer og potentiale

Det giver en ny vinkel, når man lader eksterne observere, fordi de ser ting, vi som bibliotekspersonale ikke får øje på.

 

Udfordringer

Det kan være en udfordring at få engageret eksterne i at hjælpe med at gennemføre observationer.


Omkostninger

Det kræver ressourcer at forberede observationen sammen med en ekstern. Der skal også sættes tid af til en efterfølgende analyse. 

Sidsel Bech-Petersen