Tællekamera

HVAD? 

Tællekameraer - besøgstæller

HVORDAN?

I Dokk1 registreres antal besøg vha. tællekameraer (TrueView) placeret ved samtlige fire publikumsindgange. Nøjagtigheden af kameraernes tælling kan kalibreres individuelt med henblik på fejlkilder såsom store rygsække, barnevogne mv. 

 

TrueViewTællekamera.jpg

Systemet præsenterer et øjebliksbillede, som viser antal ind- og udgående, personer i huset (Occupancy) og gennemsnitlig besøgstid (Average visit time) og opsamler data ned til 10 minutters intervaller i den bagved liggende database, hvorfra der løbende kan laves forskellige udtræk. Data fra tællekameraer i Dokk1 er også tilgængelige via Open Data Aarhus: 

TrueViewWebReport.jpg
TrueViewWebReportExcel.jpg

PROJEKTERFARINGER / LÆRING

Tællekameraerne fungerer stabilt i drift siden Dokk1 åbnede juni 2015. Det kræver bearbejdning af data ved sammenlignende analyse med andre tekniske datakilder, f.eks. data fra vejrsensorer, Access points og andre hybride sensorer. Se eksempler på modeller og analyser, som inddrager data fra tællekameraer på siden Data til viden.  

En udførlig gennemgang af sammenlignende analyser med data fra tællekamera og andre datakilder findes her [.docx]

Et eksempel på et oplæg til et strategisk ledelsesforum om brugernes ophold og færden i bibiblioteksrum, med bl.a. data fra tællekamera kan læses her [.docx]

 
UDFORDRINGER

Det er ikke gennemskueligt, hvordan True View beregner gennemsnitlig besøgstid (opholdstid)
Trueview registrerer ikke unikke besøgende. Tællekameraerne registrerer alle, også dem, der går ud og ind flere gange i løbet af en dag.
Ved Café-indgangen korrigeres for at besøgende går ud og ind flere gange. En manuel kontroloptælling har vist, at besøgende gennemsnitligt går ud og ind en ekstra gang, hvorfor besøgstallet dér korrigeres med en faktor 0,5.

OMKOSTNINGER

Anskaffelse: se leverandør: http://www.cognimatics.com
Interne personaleressourcer til implementering og beregning af korrektioner samt evt. bearbejdning til data ved behov for sammenligning af data med andre datakilder.


POTENTIALER

Trueview blev valgt, da hele Dokk1 skulle bestykkes med overvågning. Det var derfor nærliggende at bruge også at bruge kamerateknologi til besøgstælling. Kameratælling giver desuden nogle flere muligheder for tælling, og datafangst end gates.
Besøgstælleren i det gamle Hovedbibliotek blev afløst og nulstillet en gang om ugen og hver den første i måneden. Der var ikke mulighed for at få data over længere perioder og sammenligne med andre datakilder eller lave analyser af besøg fordelt på ugedage eller timer. 
Der findes andre produkter til besøgstælling, som projektet ikke har haft mulighed for at teste. SDU har samarbejdet med Vemco Group om besøgstælling. 
Torben Sørensen fra Vemco Group præsenterede besøgstælleren Vemcount ved seminardagen 3. oktober 2017 i Aarhus. Præsentationen kan ses her


Rev. 21. februar 2018 / Søren Holm og Lotte Duwe Nielsen, LDN@aarhus.dk

 

Sidsel Bech-Petersen