Interviews og observationer

En del af SmartLibrary projektet omhandler, hvordan vi gennem indsamling af forskellige former for data kan få en bedre forståelse af, hvordan brugerne interagerer i biblioteksrummet. Videre hvordan disse data gennem analyse og bearbejdning kan omsættes til erfaringer, vi kan bruge til at skabe bedre biblioteksrum.

Klassiske metoder som kvalitative observationer og interviews kan være en måde at indhente den viden på. Hvor observationer kan give os indblik i brugernes adfærd og aktiviteter, kan interviews give os en forståelse for, hvordan brugerne rent faktisk oplever og erfarer. De to metoder kan altså bidrage med forskellige perspektiver på brugeren i biblioteksrummet. 

Bowies Univers: en udstilling på Dokk1

Bowies Univers: en udstilling på Dokk1

Bowies Univers
Netop derfor er det oplagt at kombinere metoderne. En sådan metodekombination var udgangspunktet for en undersøgelse af brugernes adfærd og oplevelse af udstillingen ’Bowies Univers’ på Dokk1. Det første vi gjorde, efter at have udformet et undersøgelsesdesign, var gennem observationer at dokumentere fyldige og grundige beskrivelser af 50 brugeres interaktion i og med udstillingen. Det udgjorde fundamentet for at kunne stille relevante spørgsmål i en interviewguide med udgangspunkt i en undren, som observationerne havde udledt. Efterfølgende blev 8 personer interviewet direkte i udstillingen for at få deres subjektive indblik i, hvad observationerne ikke i sig selv kunne give os svar på. Andrea Born (praktikant fra biblioteket i München) og Sofie Gad (praktikant fra Oplevelsesdesign) har skrevet denne artikel om Bowie-undersøgelsen. 

Det er vigtigt at huske på, at brugerens oplevelse altid er subjektiv, og hverken kan designes eller skabes af andre end den oplevende selv. Gennem en bedre forståelse for de brugere, som vi formidler til, kan vi bedre forsøge kvalificeret at designe rammerne for gode oplevelser ved at bruge greb, som vi erfaringsmæssigt ved virker på forskellig vis. 

 

6 vigtige pointer når du planlægger din kvalitative observations- eller interviewundersøgelse

1. Problemstilling: Hvad vil du undersøge? Undrer du dig over noget i biblioteksrummet, som du gerne vil forstå bedre eller udvikle? Er observationer og interviews relevante metoder at bruge til at undersøge netop det?

2. Planlægning: Udform rammen om undersøgelsen. Hvor skal indsamlingen finde sted? Hvilke brugere vil du have adgang til? Hvilke aktiviteter skal undersøgelsen have fokus på? Udform en spørgeguide med spørgsmål, du gerne vil have svar på el. en observationsguide mhp. adfærd og interaktion.

3. Indsamling: Gå efter kvalitet frem for kvantitet. Når du observerer, så skriv grundige og fyldige beskrivelser ift. observationsguiden. Noter egne forestillinger ned, men hold dem adskilt fra beskrivelser af undersøgelsesfeltet. Dine egne forestillinger kan bruges til at be- og afkræfte antagelser i analysen. Skriv ned hvis der sker noget overraskende el. uventet. Når du interviewer så brug interviewguiden som struktur ift. fokus. Det kan være en hjælp at betragte interviewet som en samtale og forfølge noget interessant. Tag noter undervejs eller optag interviewet.

4. Bearbejdning af data: Renskriv dine observations- og interviewnoter, transskriber eller skriv indsigter fra din optagelse.

5. Analyse: Gennemgå data for mønstre og sammenhænge. Forsøg at fortolke og forklare for at opnå en forståelse af, hvad der er på spil i undersøgelsesfeltet. 

6. Erfaringsudveksling: Hvad er det vigtigste, du har fundet ud af gennem undersøgelsen? Har du opnået en ny eller bedre forståelse af noget? Har du opdaget noget relevant? Husk at udveksle erfaringer og resultater med andre. Læg op til en diskussion af, hvordan resultaterne kan inspirere og bruges. 

En undersøgelse behøver ikke være stor for at give gode indsigter og erfaringer. Det er vigtigt, at tage højde for alle punkter ift. undersøgelsen. Hvis du springer et trin over, kan det blive svært og uoverskueligt at komme videre, fordi du måske ikke har struktureret rammen om undersøgelsen nok.


Hvis du vil vide mere om, hvordan du udfører forskellige former for kvalitative interviews og observationer, giver metodekittet Design Thinking for Libraries overblik og gode råd. Det kan hentes gratis her: http://designthinkingforlibraries.com/ 

Sidsel Bech-Petersen