Trafikanalyse : brugerne på Hovedbiblioteket i Aarhus, 2005

Formålet med trafikanalysen var at få data om besøgendes brugsmønstre, opholdstid og behov.
Et stort antal biblioteksbesøgende blev observeret, uden at der blev taget kontakt til dem.
Hensigten var, at brugerne ikke skulle ændre adfærd, fordi de blev undersøgt.
Der var dog ophængt tydelige opslag ved alle bibliotekets indgange, som gjorde opmærksom på trafiktællingen, og at observationerne ville ske anonymt. 

Datamaterialet omfatter et tilfældigt og repræsentativt antal mennesker.
Det var ikke muligt at observere alle biblioteksbesøgende. Derfor blev der brugt et system, som sikrede, at et tilfældigt udvalg af besøgende blev observeret under hele deres biblioteksbesøg.
Stikprøven var temmelig stor – 538 personer – og tilfældigt udvalgt inden for rammerne af tidsinddelingen, således at den tilnærmelsesvis repræsenterede de forskellige besøgstal på de forskellige dage i løbet af ugen samt de forskellige tidspunkter på dagen. Aftenbesøgende og lørdagsbesøgende blev repræsenteret i tilnærmelsesvist korrekt omfang.  Registreringen af visse baggrundsvariable som f.eks. brugernes alder måtte nødvendigvis hvile på en skønsmæssig vurdering, når man ikke kunne spørge den besøgende direkte.

Datamaterialet blev behandlet ved hjælp af statistisk software (SPSS).  

Rapporten kan findes her.

Joachim Svendsen