BRUGERE I OFFENTLIGE RUM - Smart Library kick-off seminar 1. APRIL 2016 i Dokk1, AARHUS

PROGRAM:

Se program og opsamling her

OPLÆG:

"Analyse af brugsmønstre og adfærd i større bygninger og byrum: Metoder og eksempler fra aktuelle forskningsprojekter inden for mobile sensing og big data, herunder også håndtering af privacy" / ved Kaj Grønbæk, Professor, AU & Labchef, Alexandra Instituttet

"Cases fra Blipsystems" / ved Direktør og CEO Peter Knudsen ppt

KORTE TEASERE - HVAD GØR DE ANDRE?

Bedre brug af hallen – Automatisk analyse af brugen af idrætshaller ved hjælp af termisk video / ved Rikke Gade, Assistant professor, Media technology, Aalborg Universitet ppt

Bedre Brug af Hallen – konkret anvendelse af data om brug af idrætshaller / ved Morten Pedersen, Sport & Fritid, Aarhus Kommune ppt

Hvordan undersøger Moesgaard Museum brugernes færden i museet til at optimere udstillinger og information. Museets formidlingsstrategi handler blandt andet om at vække de besøgendes følelser / ved Henrik Hatt, Administrativ leder (Publikum & Udstillinger) og Patricia Krogenlund Andersen, Antropolog

Opholdstider og geodata / ved Søren Møller, Roskilde Universitetsbibliotek 

INTERAKTIV DATA SALON:

Station 1: De gode erfaringer

Station 2: Strategiske formål

Station 3: Hvilke teknologier kan vi bruge?

Station 4: Erfaringer fra konkret dataindsamling

DELTAGERE

Der var 50 deltagere fra universiteter, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, organisationer og folkebiblioteker: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet / Alexandrainstituttet, Roskilde Universitetsbibliotek, VIA Library,  Blipsystems, Lammhults Biblioteksdesign, schmidt hammer lassen architects, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Standards Biblioteksudvalg, Godsbanen, Moesgaard Museum, Sport & Fritidsforvaltningen i Aarhus, Borgmesterens Afdeling i Aarhus,  samt 11 folkebiblioteker: Frederiksberg, Gladsaxe, Furesø, Herning, Kolding, Randers, Roskilde, Silkeborg, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus.  

Rev 23 november 2017, Lotte Duwe Nielsen, projektleder, LDN@aarhus.dk

Joachim Svendsen