Bedre brug af hallerne

Termiske kameraer, der detekterer menneskers brug af idrætshaller: estimering af antal, genkendelse af typiske sportsgrene og tracking af sportsudøvere i hallen. De termiske kameraer sikrer, at de etiske og juridiske udfordringer ved at videooptage i offentlige rum overholdes.

Læs mere her: https://bbh.create.aau.dk/

se også præsentationer fra Smart Library Kick-off møde 1. april 2016:
Bedre Brug af Hallen - præsentation ved Rikke Gade, AAU

Bedre Brug af hallen - præsentation ved Morten Pedersen, Sport & Fritid, Aarhus Kommune

Sidsel Bech-Petersen