Deff: Biblioteksimpact

Hvordan bruger studerende biblioteket og har det nogen effekt på deres studier?
Ny rapport fra DEFF-projekt præsenterer meget spændende data og resultater fra Roskilde universitetsbibliotek og Syddansk Universitetsbibliotek: 
1) biblioteksbrugere klarer sig bedre i deres studier en studerende, som ikke bruger biblioteket. 
2) brugere af de to biblioteker har ændret adfærd i benyttelsen af det fysiske bibliotek

Rapporten er omtalt af Hellen Niegaard i Danmarks Biblioteker, 2017:1 side 28
http://www.db.dk/files/DB0117.pdf 

Rapporten kan hentes via Roskilde Universitetsbiblioteks arkiv: 
http://ojs.ruc.dk/index.php/skr/issue/archive 

Præsentation ved Søren Møller og Peter Søndergaard, ved Smart LIbrary kick-off 1. april 2017

Sidsel Bech-Petersen