DTU Smart Library

Biblioteket som et levende laboratorium: "DTU Bibliotek vil være med til at skabe data, der både kan bidrage til universitetets forskning og bruges til at analysere biblioteksbrugernes adfærd for at kunne skræddersy servicen til den enkelte studerende, fortæller teamleder på DTU Bibliotek Lars Binau. "

Andrew Cranfield, teamleder på DTU Library, præsenterede Smart Library på DTU ved seminardagen 3.oktober 2017 i Aarhus. Præsentationen kan ses her

Mere info: DTU Smart Library

Artikel i Perspektiv, side 4-5: http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/~/media/Bibliotekspressen/bladet/2016/6/Perspektiv%206-2016.pdf

Se også DTU Smart Campus

Sidsel Bech-Petersen