Nye teknologier

Der findes nye målemetoder, hvor man via teknologi kan begynde at få svar på fx, om brugerne kommer alene eller sammen. De kan altså give os data, der er mere detaljerede end, hvor mange, hvor og hvor længe. I SmartLibrary-projektet har vi kun nået at se på nogle af de teknologiske muligheder, der vil være fremover, men der er ingen tvivl om, at der løbende vil komme nye muligheder for at bruge teknologi til at få mere viden om brugernes adfærd. Det kan fx være: 

  • Wearables: Giv brugerne noget på, der tracker deres adfærd. Det kan være en wearable - eller måske bare en app på deres telefon, så kan vi indsamle data om deres færden meget hurtigere end ved at bruge observationer. 
  • Eye-tracking og facial coding: En metode de bruger hos Lego til for eksempel at tracke, hvilke elementer på en Lego-æske, der fanger øjet. Eller hvor brugeren kigger hen, når han pakker sin Lego-æske ud. Kan også bruges i butikker: hvad er det, der fanger brugernes øjne. Se fx http://bit.ly/2dDvmvw 
  • Mobil etnografi og digitale dagbøger: en metoder vi kender fra fx cultural og mobile probes. Lego bruger metoden for at komme tæt på brugerens hverdag. Via en app, som fx ethOS: https://www.ethosapp.com/#apps sender de opgaver og spørgsmål til brugerne for at indsamle viden om deres hverdag. 
Sidsel Bech-Petersen