Walking the library 2009 - 2010

I projektet udvikledes metoder og værktøjer inkl. ny trackingteknologi til at måle, hvordan brugere udnytter brugspotentialer i fysiske biblioteksrum.

Metoder og værktøjer kunnel efterfølgende anvendes i alle biblioteker til at optimere biblioteksindretning og kvalificere biblioteksstatistik. Projektet var støttet af Lokale- og Anlægsfonden for at udvikle evalueringsmetoder og kvalitetsparametre i bl.a. fritids- og kulturbyggeri. Projektet kvalificeredes yderligere ved følgeforskning AAU og Danmarks Biblioteksskole om brugspotentialer og brugeradfærd i fysiske biblioteker.
 
Hovedbiblioteket i Hjørring har fokus på oplevelsesorienteret indretning og formidling. Men hvordan udnytter brugerne de mange brugspotentialer i det fysiske bibliotek? Danske biblioteker har brug for metoder og værktøjer til måling og evaluering af brugeres adfærd, så nye såvel som gamle lokaler kan indrettes og udnyttes optimalt. AAU forsker i måling af menneskers aktiviteter i fysiske rum ved hjælp af ny trackingteknologi såsom GPS i parker og byrum og RFID i indendørs rum. Forskning ved Danmarks Biblioteksskole undersøger, hvordan brugere udforsker og udnytter brugspotentialer i fysiske biblioteksrum.
 
Trackingteknologi af denne karakter var helt ny i bibliotekssammenhæng, hvor vi bl.a. har været henvist til tidskrævende observationer af relativt få brugeres adfærd (fx Björneborn).
Nye måle- og analysemetoder byggende på trackingteknologi muliggør storskalaundersøgelser af, hvordan brugere bevæger sig gennem biblioteket og udnytter brugspotentialer. I projektet blev trackingteknologi kombineret med udsagn fra brugere. Metoder og værktøjer udviklet i projektet skulle efterfølgende kunne anvendes i alle biblioteker til at optimere biblioteksindretning og kvalificere biblioteksstatistik

http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/walking-library-brugspotentialer-og-bruger-tracking-i-det-fysiske-rum

Sådan bruger vi biblioteket, artikel i Videnskab.dk

Sidsel Bech-Petersen