Faglige observatører

Hvad

I sommeren 2015 var der 50 kandidatstuderende på sommerskole på Aarhus Universitet under teamet: ”Børn og Unges Tekster og Medier”. Stine Liv Johansen, Center for børns litteratur og Medier, var kursusleder, og en af undervisningsdagen foregik i Dokk1.
Der var altså tale om 50 studerende med et fagligt indblik i, hvordan man formidler til børn og unge. De fik til opgave at observere, hvordan der arbejdes med leg, medier og tekster i biblioteksrummet.

 

Hvordan

De studerende blev sendt ud i mindre grupper, som skulle vælge en situation, et sted eller en ting, som de ville fokusere på. De skulle samtidig vælge en vinkel ud fra følgende spørgsmål:
- hvad foregår der i den situation/på det sted, I har valgt? 

- hvem deltager? Hvad laver de? Hvorfor er de der?

- hvilken rolle spiller a) bogen, b) medierne, c) legen, d) barnet/den unge her? 

- hvordan iscenesættes a,b,c,d rumligt og organisatorisk? Diskursivt? Normativt?

- hvilke spørgsmål giver dette anledning til? Hvilke teorier/emner fra undervisningen kan det relateres til?

 

Læring

Relevante observationer fra studerende med faglige kompetencer i forhold til målgruppeobservationer. Opsamlingen af deltagerobservationerne blev overdraget til Team Familier og Børn i Dokk1, som har ansvar for udvikling og daglig drift af rum, medier og aktiviteter for børn og familier i Dokk1. 

 

Potentiale

Det er altid godt at få indspark fra forskellige andre fagligheder, der kan give os et nyt blik på, hvad der fungerer og ikke fungerer i biblioteksrummet.

 

Omkostninger

Metoden er omkostningslet. Det kræver forberedelse og input til de studerende, men de udfører observationer og samler efterfølgende op. 

Redigeret af Lotte Duwe Nielsen, 16. februar 2018, LDN@aarhus.dk

Sidsel Bech-Petersen